Để Tham Gia Chương Trình Nhận Quà - Các Tài Khoản Cần Thực Hiện Nạp Thẻ Đăng Ký Trong 2 Gói Quà Bên Dưới

Bạn có thể sử dụng thẻ : Viettel,Zing Để đăng ký nhận Quà.

Tài Khoản: Của Bạn Được Nhận Ưu Đãi Của Chương Trình Đặc Biệt Tùy Theo Mệnh Giá Của Gói Quà Mà Bạn Đăng Ký Tương Ứng Bạn Sẽ Nhận Được Tiền Thưởng Điện Thoại Về Số Thuê Bao.
LƯU Ý :Vui Lòng Chọn Đúng Loại Thẻ. Mệnh Giá Thẻ ,Tài Khoản ,Số Seri, Mã Thẻ Và Nhấn Nút Nạp Thẻ. Và Đợi Thẻ Loading Trong Vòng 1 Phút. Xin Cảm Ơn.!
Nạp Thẻ Đăng Ký Gói Quà Bên Dưới
sukhg123 Vừa Nạp Thẻ Với Mệnh Giá 10,000 vnđ Và Nhận Được Gói CODE LOẠI 1 Thai0906649415@gmail.com Vừa Nạp Thẻ Với Mệnh Giá 50,000 vnđ Và Nhận Được Gói CODE LOẠI 1 Thai0906649415 Vừa Nạp Thẻ Với Mệnh Giá 50,000 vnđ Và Nhận Được Gói CODE LOẠI 1 0964257287 Vừa Nạp Thẻ Với Mệnh Giá 50,000 vnđ Và Nhận Được Gói CODE LOẠI 1 0964257287 Vừa Nạp Thẻ Với Mệnh Giá 50,000 vnđ Và Nhận Được Gói CODE LOẠI 1 nambin1 Vừa Nạp Thẻ Với Mệnh Giá 50,000 vnđ Và Nhận Được Gói CODE LOẠI 1 Manhdungngoxa Vừa Nạp Thẻ Với Mệnh Giá 100,000 vnđ Và Nhận Được Gói CODE LOẠI VIP 01655407186 Vừa Nạp Thẻ Với Mệnh Giá 100,000 vnđ Và Nhận Được Gói CODE LOẠI VIP 01655407186 Vừa Nạp Thẻ Với Mệnh Giá 100,000 vnđ Và Nhận Được Gói CODE LOẠI VIP Phát nguyễn Vừa Nạp Thẻ Với Mệnh Giá 50,000 vnđ Và Nhận Được Gói CODE LOẠI 1 GTV.bánhche Vừa Nạp Thẻ Với Mệnh Giá 50,000 vnđ Và Nhận Được Gói CODE LOẠI 1 Quantran623@gmail. Com Vừa Nạp Thẻ Với Mệnh Giá 50,000 vnđ Và Nhận Được Gói CODE LOẠI 1 quangs2diu219 Vừa Nạp Thẻ Với Mệnh Giá 50,000 vnđ Và Nhận Được Gói CODE LOẠI 1 trausakerr Vừa Nạp Thẻ Với Mệnh Giá 50,000 vnđ Và Nhận Được Gói CODE LOẠI 1 Leengoc1993@yahoo.com.vn Vừa Nạp Thẻ Với Mệnh Giá 50,000 vnđ Và Nhận Được Gói CODE LOẠI 1 0981042995 Vừa Nạp Thẻ Với Mệnh Giá 50,000 vnđ Và Nhận Được Gói CODE LOẠI 1 PHONGY Vừa Nạp Thẻ Với Mệnh Giá 200,000 vnđ Và Nhận Được Gói CODE LOẠI ĐẶC BIỆT ℃huyên ăn nhậu Vừa Nạp Thẻ Với Mệnh Giá 50,000 vnđ Và Nhận Được Gói CODE LOẠI 1 0974423448 Vừa Nạp Thẻ Với Mệnh Giá 100,000 vnđ Và Nhận Được Gói CODE LOẠI VIP PHONGY Vừa Nạp Thẻ Với Mệnh Giá 50,000 vnđ Và Nhận Được Gói CODE LOẠI 1 PHONGY Vừa Nạp Thẻ Với Mệnh Giá 50,000 vnđ Và Nhận Được Gói CODE LOẠI 1 LinhCa2 Vừa Nạp Thẻ Với Mệnh Giá 50,000 vnđ Và Nhận Được Gói CODE LOẠI 1 Phanthanhtoan455@yahoo.com Vừa Nạp Thẻ Với Mệnh Giá 50,000 vnđ Và Nhận Được Gói CODE LOẠI 1 GHJ Vừa Nạp Thẻ Với Mệnh Giá 50,000 vnđ Và Nhận Được Gói CODE LOẠI 1 emcongalam Vừa Nạp Thẻ Với Mệnh Giá 50,000 vnđ Và Nhận Được Gói CODE LOẠI 1 GarethVinh Vừa Nạp Thẻ Với Mệnh Giá 50,000 vnđ Và Nhận Được Gói CODE LOẠI 1 Thưtv Vừa Nạp Thẻ Với Mệnh Giá 50,000 vnđ Và Nhận Được Gói CODE LOẠI 1 Ronaldo-77 Vừa Nạp Thẻ Với Mệnh Giá 50,000 vnđ Và Nhận Được Gói CODE LOẠI 1 01678064771 Vừa Nạp Thẻ Với Mệnh Giá 50,000 vnđ Và Nhận Được Gói CODE LOẠI 1 huynhvantu44 Vừa Nạp Thẻ Với Mệnh Giá 50,000 vnđ Và Nhận Được Gói CODE LOẠI 1 Petu Vừa Nạp Thẻ Với Mệnh Giá 50,000 vnđ Và Nhận Được Gói CODE LOẠI 1 cocconcf1997 Vừa Nạp Thẻ Với Mệnh Giá 100,000 vnđ Và Nhận Được Gói CODE LOẠI VIP 3172004 Vừa Nạp Thẻ Với Mệnh Giá 50,000 vnđ Và Nhận Được Gói CODE LOẠI 1 Yến Vy Vừa Nạp Thẻ Với Mệnh Giá 50,000 vnđ Và Nhận Được Gói CODE LOẠI 1 2587015 Vừa Nạp Thẻ Với Mệnh Giá 50,000 vnđ Và Nhận Được Gói CODE LOẠI 1 Haocubin123 Vừa Nạp Thẻ Với Mệnh Giá 50,000 vnđ Và Nhận Được Gói CODE LOẠI 1 Haocubin123 Vừa Nạp Thẻ Với Mệnh Giá 50,000 vnđ Và Nhận Được Gói CODE LOẠI 1 NHÂNHYM Vừa Nạp Thẻ Với Mệnh Giá 50,000 vnđ Và Nhận Được Gói CODE LOẠI 1 NHÂNHYM Vừa Nạp Thẻ Với Mệnh Giá 50,000 vnđ Và Nhận Được Gói CODE LOẠI 1 HữuThọ Vừa Nạp Thẻ Với Mệnh Giá 100,000 vnđ Và Nhận Được Gói CODE LOẠI VIP Luubo1993 Vừa Nạp Thẻ Với Mệnh Giá 50,000 vnđ Và Nhận Được Gói CODE LOẠI 1 Luubo1993 Vừa Nạp Thẻ Với Mệnh Giá 50,000 vnđ Và Nhận Được Gói CODE LOẠI 1 BLACKDE Vừa Nạp Thẻ Với Mệnh Giá 100,000 vnđ Và Nhận Được Gói CODE LOẠI VIP 0374256136 Vừa Nạp Thẻ Với Mệnh Giá 50,000 vnđ Và Nhận Được Gói CODE LOẠI 1 0348580439 Vừa Nạp Thẻ Với Mệnh Giá 50,000 vnđ Và Nhận Được Gói CODE LOẠI 1 0348580439 Vừa Nạp Thẻ Với Mệnh Giá 50,000 vnđ Và Nhận Được Gói CODE LOẠI 1 Saotoanquen1234 Vừa Nạp Thẻ Với Mệnh Giá 50,000 vnđ Và Nhận Được Gói CODE LOẠI 1 01693615690 Vừa Nạp Thẻ Với Mệnh Giá 50,000 vnđ Và Nhận Được Gói CODE LOẠI 1 0377939440 Vừa Nạp Thẻ Với Mệnh Giá 50,000 vnđ Và Nhận Được Gói CODE LOẠI 1 laonien Vừa Nạp Thẻ Với Mệnh Giá 50,000 vnđ Và Nhận Được Gói CODE LOẠI 1 vuquang Vừa Nạp Thẻ Với Mệnh Giá 50,000 vnđ Và Nhận Được Gói CODE LOẠI 1 Aremen Vừa Nạp Thẻ Với Mệnh Giá 50,000 vnđ Và Nhận Được Gói CODE LOẠI 1 Ban MaI Vừa Nạp Thẻ Với Mệnh Giá 100,000 vnđ Và Nhận Được Gói CODE LOẠI VIP 0967167355 Vừa Nạp Thẻ Với Mệnh Giá 50,000 vnđ Và Nhận Được Gói CODE LOẠI 1 Thiên Mỹ Vừa Nạp Thẻ Với Mệnh Giá 50,000 vnđ Và Nhận Được Gói CODE LOẠI 1 Núp em Vừa Nạp Thẻ Với Mệnh Giá 50,000 vnđ Và Nhận Được Gói CODE LOẠI 1 TIENLA Vừa Nạp Thẻ Với Mệnh Giá 50,000 vnđ Và Nhận Được Gói CODE LOẠI 1 ABC123 Vừa Nạp Thẻ Với Mệnh Giá 50,000 vnđ Và Nhận Được Gói CODE LOẠI 1 Lò Hương Vừa Nạp Thẻ Với Mệnh Giá 100,000 vnđ Và Nhận Được Gói CODE LOẠI VIP NoxGang Vừa Nạp Thẻ Với Mệnh Giá 50,000 vnđ Và Nhận Được Gói CODE LOẠI 1 01629002931 Vừa Nạp Thẻ Với Mệnh Giá 50,000 vnđ Và Nhận Được Gói CODE LOẠI 1 mylung222001 Vừa Nạp Thẻ Với Mệnh Giá 50,000 vnđ Và Nhận Được Gói CODE LOẠI 1 Mấytknhók Vừa Nạp Thẻ Với Mệnh Giá 50,000 vnđ Và Nhận Được Gói CODE LOẠI 1 Duytran2000 Vừa Nạp Thẻ Với Mệnh Giá 50,000 vnđ Và Nhận Được Gói CODE LOẠI 1 Quốcan Vừa Nạp Thẻ Với Mệnh Giá 50,000 vnđ Và Nhận Được Gói CODE LOẠI 1 KhắmVL Vừa Nạp Thẻ Với Mệnh Giá 50,000 vnđ Và Nhận Được Gói CODE LOẠI 1 KhắmVL Vừa Nạp Thẻ Với Mệnh Giá 50,000 vnđ Và Nhận Được Gói CODE LOẠI 1 KhắmVL Vừa Nạp Thẻ Với Mệnh Giá 50,000 vnđ Và Nhận Được Gói CODE LOẠI 1 Durex9x Vừa Nạp Thẻ Với Mệnh Giá 50,000 vnđ Và Nhận Được Gói CODE LOẠI 1 0966511987 Vừa Nạp Thẻ Với Mệnh Giá 50,000 vnđ Và Nhận Được Gói CODE LOẠI 1 Haizombirv4 Vừa Nạp Thẻ Với Mệnh Giá 50,000 vnđ Và Nhận Được Gói CODE LOẠI 1 ■H■ Vừa Nạp Thẻ Với Mệnh Giá 10,000 vnđ Và Nhận Được Gói CODE LOẠI 1 trungvado Vừa Nạp Thẻ Với Mệnh Giá 50,000 vnđ Và Nhận Được Gói CODE LOẠI 1 trungvado@gmail.com Vừa Nạp Thẻ Với Mệnh Giá 50,000 vnđ Và Nhận Được Gói CODE LOẠI 1 TTNN Vừa Nạp Thẻ Với Mệnh Giá 50,000 vnđ Và Nhận Được Gói CODE LOẠI 1 QuanYen Vừa Nạp Thẻ Với Mệnh Giá 100,000 vnđ Và Nhận Được Gói CODE LOẠI VIP 123nobot Vừa Nạp Thẻ Với Mệnh Giá 50,000 vnđ Và Nhận Được Gói CODE LOẠI 1 Hòa Đainhan Vừa Nạp Thẻ Với Mệnh Giá 100,000 vnđ Và Nhận Được Gói CODE LOẠI VIP Hòa Đainhan Vừa Nạp Thẻ Với Mệnh Giá 100,000 vnđ Và Nhận Được Gói CODE LOẠI VIP BIΠ Vừa Nạp Thẻ Với Mệnh Giá 50,000 vnđ Và Nhận Được Gói CODE LOẠI 1 zombi0102 Vừa Nạp Thẻ Với Mệnh Giá 50,000 vnđ Và Nhận Được Gói CODE LOẠI 1 BODG Vừa Nạp Thẻ Với Mệnh Giá 200,000 vnđ Và Nhận Được Gói CODE LOẠI ĐẶC BIỆT 0797314006 Vừa Nạp Thẻ Với Mệnh Giá 50,000 vnđ Và Nhận Được Gói CODE LOẠI 1 vuhd20072003@gmail.com Vừa Nạp Thẻ Với Mệnh Giá 100,000 vnđ Và Nhận Được Gói CODE LOẠI VIP Toanthon99@gmail.com Vừa Nạp Thẻ Với Mệnh Giá 50,000 vnđ Và Nhận Được Gói CODE LOẠI 1 Buiductoan6102000@gmail.com Vừa Nạp Thẻ Với Mệnh Giá 100,000 vnđ Và Nhận Được Gói CODE LOẠI VIP Buiductoan6102000@gmail.com Vừa Nạp Thẻ Với Mệnh Giá 50,000 vnđ Và Nhận Được Gói CODE LOẠI 1 Buiductoan6102000@gmail.com Vừa Nạp Thẻ Với Mệnh Giá 50,000 vnđ Và Nhận Được Gói CODE LOẠI 1 hoanghukho111 Vừa Nạp Thẻ Với Mệnh Giá 50,000 vnđ Và Nhận Được Gói CODE LOẠI 1 Vinhst88 Vừa Nạp Thẻ Với Mệnh Giá 10,000 vnđ Và Nhận Được Gói CODE LOẠI 1 Vinhst88 Vừa Nạp Thẻ Với Mệnh Giá 10,000 vnđ Và Nhận Được Gói CODE LOẠI 1 89ThienVan89 Vừa Nạp Thẻ Với Mệnh Giá 100,000 vnđ Và Nhận Được Gói CODE LOẠI VIP Tuấn2008 Vừa Nạp Thẻ Với Mệnh Giá 50,000 vnđ Và Nhận Được Gói CODE LOẠI 1 Kirigaya-kasuto Vừa Nạp Thẻ Với Mệnh Giá 50,000 vnđ Và Nhận Được Gói CODE LOẠI 1 Davidtrần98 Vừa Nạp Thẻ Với Mệnh Giá 50,000 vnđ Và Nhận Được Gói CODE LOẠI 1 AFK-GaoĐỏ Vừa Nạp Thẻ Với Mệnh Giá 50,000 vnđ Và Nhận Được Gói CODE LOẠI 1 MichIEmma4 Vừa Nạp Thẻ Với Mệnh Giá 50,000 vnđ Và Nhận Được Gói CODE LOẠI 1 0396973756 Vừa Nạp Thẻ Với Mệnh Giá 50,000 vnđ Và Nhận Được Gói CODE LOẠI 1

* Mục này chỉ dành để nạp UC bằng thẻ Viettel. Nếu không nạp được, hãy thử Server nạp thẻ khác ở bên dưới nhé.

* Hiện hệ thống chỉ chấp nhận mệnh giá từ 50,000 VNĐ đến 500,000 VNĐ. Mệnh giá thấp hơn hoặc cao hơn sẽ không nhận được UC

* Chọn sai mệnh giá của thẻ sẽ mất thẻ

* Nhớ kiểm tra lại số Seri của thẻ, nếu sai cũng sẽ mất thẻ


Lưu ý: Mỗi Tài Khoản Chỉ Được Đăng Ký Duy Nhất 1 Gói Quà

TÀI KHOẢN CỦA BẠN ĐƯỢC NHẬN CÁC GÓI CODE ƯU ĐÃI SAU


​​  
Tích Vào Gói Quà Muốn Nhận   Vật Phẩm Nhận Được Khi Đăng Ký

CODE LOẠI HÓT

 

 

Nạp Ngay Mệnh Giá 50.000VNĐ  

 → (New!!)← Nhận Ngay:
- Nhận 20.000 Quân Huy + 22.000 Ruby 

NGỘ KHÔNG - SIÊU VIỆT

SUPERMAN - BẤT CÔNG LÝ

Trang Phục Mới Nakroth Khiêu Chiến AIC 2018

Arum Vũ Khúc Long Hổ bậc SS

YORN - THẾ TỬ NGUYỆT TỘC

MURAD - THẦN TƯỢNG HỌC ĐƯỜNG

PREYTA - BĂNG HOẢ LONG SƯ

NAKROTH - SIÊU VIỆT

LILIANA - THẦN TƯỢNG ÂM NHẠC

RAZ - CHIẾN THẦN MUAY THÁI

RYOMA - ĐẠI TƯỚNG NGUYỆT TỘC

AIRI - KIEMONO

TRIỆU VÂN - DŨNG SĨ ĐỒ LONG

+ 30 TƯỚNG TỰ CHỌN

* + 100 Viên Ngọc Tự Chọn 

+ VIP 

Thăng Cấp Xếp Hạng Lên (Cao Thủ)+5 Đá Quý

- Và 100.000VNĐ Tiền Điện Thoại Trong Tài Khoản Chính Và 100.000VNĐ Trong Tài Khoản Khuyến Mãi.Và Nhiều Phần Quà Hấp Dẫn Khác…

 CODE VÍP

 

 

Nạp Ngay Mệnh Giá 100.000VNĐ  

 → (New!!)← Nhận Ngay:

- Nhận 20.000 Quân Huy + 22.000 Ruby

+ NGỘ KHÔNG - SIÊU VIỆT

+ SUPERMAN - BẤT CÔNG LÝ

+ YORN - THẾ TỬ NGUYỆT TỘC

+ MURAD - THẦN TƯỢNG HỌC ĐƯỜNG

+ PREYTA - BĂNG HOẢ LONG SƯ

+ NAKROTH - SIÊU VIỆT

+ LILIANA - THẦN TƯỢNG ÂM NHẠC

+ Arum Vũ Khúc Long Hổ bậc SS

+ Trang Phục Mới Nakroth Khiêu Chiến AIC 2018

+ RAZ - CHIẾN THẦN MUAY THÁI

+ RYOMA - ĐẠI TƯỚNG NGUYỆT TỘC

+ AIRI - KIEMONO

+ TRIỆU VÂN - DŨNG SĨ ĐỒ LONG

+ ZUKA - GẤU NHỒI BÔNG

+ LAURIEL - PHÙ THUỶ BÍ NGÔ

+ BATMAN - DƠI ĐỊA NGỤC

+ SLIMZ - HIỆP SĨ THỎ NGỌC

+ FENNIK - TUẦN LỘC HÁO HỈNH

+ ILUMIA - HỒNG HOA HẬU

+ ALICE - BÉ GẤU TUYẾT

+ GILDUR - TIỆC BÃI BIỂN

+ LỮ BỐ - LONG KỴ SĨ

+ KRIXI - CÔ TIÊN THỎ

+ BUTTERFLY - QUẬN CHÚA ĐẾ CHẾ

+ JOKER - VUA HỀ

+ TAARA - BĂNG HOẢ NỮ ĐẾ

+ FULL TƯỚNG

+ GRAKK - CHÀNG GẤU TUYẾT

* + 200 Viên Ngọc Tự Chọn 

+ VIP 

Thăng Cấp Xếp Hạng Lên (Thách Đấu)+10 Đá Quý

- Và 500.000VNĐ Tiền Điện Thoại Trong Tài Khoản Chính Và 1.000.000VNĐ Trong Tài Khoản Khuyến Mãi.Và Nhiều Phần Quà Hấp Dẫn Khác…